Gunawan, Jemmy, Timothy John Pattiasina, and Edwin Meinardi Trianto. 2017. “Pemanfaatan Augmented Reality Sebagai Media Pembelajaran Pengenalan Warna Objek 3D Kepada Anak Usia Dini Berbasis Android”. Teknika 6 (1), 47-53. https://doi.org/10.34148/teknika.v6i1.62.